Herkese merhaba,

C# ile hangi platform için yazılım geliştirirsek geliştirelim işin özünde hepimiz ortak bir paydada buluşuyoruz; tek kelimeyle: ‘veri’. Bir masaüstü uygulaması da yazsak, ASP.NET ile bir web uygulaması da geliştirsek, ortak kaygımız hep verinin alınması/işlenmesi oluyor. Bir kullanıcının sisteme login olurken kullanıcı adı ve şifresini alıp kontrollerinin gerçekleştirilmesinden…

www.cozvelioglu.com

Herkese merhaba,

Uzunca bir süre yazmaya ara vermiştim, bu süreçte eski yazılarımla ilgili o kadar güzel feedbackler aldım ki geri döneceğim zaman aslında sadece kendime notlar alırım diye çıktığım bu yolun farklı bir sorumluluk yüklediğini de böylece fark etmiş oldum. Pandemi, karantina, evden çalışma derken hepimizin uzunca saatlerini evde bilgisayar…

Bu yazımda C#’ta string birleştirme işlemi yaparken oluşabilecek performans problemlerini, .ToString() ile Convert.ToString() methodları arasında ne gibi bir fark olduğunu ve iki string’i karşılaştırırken kullandığımız .Equals() methodu hakkında ufak bir detayı inceleyeceğiz.

“String birleştirme işlemleri neden maliyetli?” sorusunun cevabı aslında stringlerin .NET Framework’teki tanımlanmalarından ileri gelmektedir. String tipi .NET Framework’te

Bu yazımda teknik sohbetlerde ve sorularda yer alan fakat zaman zaman kolayca karıştırılabilen, unutulmaya yüz tutmuş temel bazı kavramları işledim. Derli toplu bir şekilde bir köşede durmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Sözü fazla uzatmadan kavramlara geçelim :)

Method İmzası (Method Signature) Nedir?

Method imzası; methodun ismini ve aldığı parametrelerin tipleriyle birlikte sayısını belirten bir kavramdır. …

Versiyon kontrol sistemleri kalabalık ekiplerin, büyük projelerin hatta tek başına yazılım geliştiren yazılımcıların bile olmazsa olmaz bir araç çantası. Versiyonlar arasındaki farkları üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin, kodlardaki değişen kısımlara bakmadan bir bakışta anlayabilmenin yolu ise iyi yazılmış commit/check-in mesajlarından geçiyor. Kalabalık ekiplerin çalıştığı büyük projelerde commit veya Visual…

Yazılıma yeni başlayan hemen herkesin zaman zaman karıştırdığı, hangisini ne zaman kullanacağına karar veremediği Abstract Class ve Interface ikilisini ele almak istedim. İlk bakışta yazdığımız koda oldukça benzer yetenekler kazandırdıkları görünse de aralarındaki farkların üzerinde durarak hangi senaryolarda hangisine karar vermemiz gerektiğini iyice açığa çıkartacağız 🙂

“Söz vermiştim kendi kendime: yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da hırstan başka ne idi? Burada namuslu insanlar arasında sakin ölümü bekleyecektim. Hırs hiddet neme gerekti? Yapamadım. Koştum tütüncüye, kağıt kalem aldım, oturdum. Ada’nın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra…

Alan Turing

Üniversite eğitimini sayısal bir bölümde okuyan birçok insanın adını bir şekilde bir yerlerde duyduğu bir ismi mercek altına alacağım bu yazımda. İngiliz matematikçi, kriptolog ve bilgisayar bilimcisi kabul edilen Alan Turing.

6 yaşında okula başlayan ve matematik üzerine doğal bir eğilimi olan Alan Turing kısa sürede öğretmenleri tarafından keşfedilmiş, henüz…

Ceyhun Çözvelioğlu

Software Engineer | cozvelioglu.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store